Thông báo chuyển địa chỉ Website

TOEIC BOOK STORE xin thông báo tới các bạn.
Hiện nay TOEIC BOOK STORE chúng tôi chuyển sang địa chỉ mới có tên: http://toeicbookstore.mov.mn/
Xin quý khách vui lòng truy nhập địa chỉ trên để có thể download audio, sách free cũng như mua hàng tại TOEIC BOOK STORE
Thông báo này thay cho giấy mời.
Xin chân thành cám ơn!

Advertisements